جان-لجند
  • خواننده: John Legend
  • آلبوم: Love in the Future
  • سال انتشار: ۲۰۱۳
  • آهنگ: All of Me
  • نویسنده آهنگ: John Stephens / Toby Gad
?What would I do without your smart mouth

من بدون شیرین زبونیت چیکارکنم ؟

Drawing me in , and you kicking me out

منو غرق خودت می کنی و بعد پسم می زنی

You’ve got my head spinning , no kidding , I can’t pin you down

گیج شدم ، شوخی نمی کنم ، نمی تونم مجبورت کنم

?What’s going on in that beautiful mind

توی اون ذهن زیبا چی می گذره ؟

I’m on your magical mystery ride

من سوار بر راز جادویی توام

And I’m so dizzy , don’t know what hit me , but I’ll be alright

و خیلی گیجم ، نمی دونم چی آزارم می ده ، ولی خوب می شم

My head’s under water

سرم زیر آبه

But I’m breathing fine

ولی راحت نفس می کشم

You’re crazy and I’m out of my mind

تو دیوونه ای و من عقلمو از دست دادم

Cause all of me

چون تمام وجودم

Loves all of you

عاشق تمام توست

john-legend

Love your curves and all your edges

عاشق چین و قوس ها و تمام گوشه کنار هایت

All your perfect imperfections

عاشق تمام عیب های بی نقص تو

Give your all to me

تمام وجودت رو به من بده

I’ll give my all to you

من هم تمام وجودمو تقدیمت می کنم

You’re my end and my beginning

تو شروع و پایان منی

Even when I lose I’m winning

من (زمانی که با توام) حتی وقتی می بازم هم برنده ام

Cause I give you all of me

چون من تمام وجودمو تقدیمت می کنم

And you give me all of you

و تو هم تمام وجودتو به من می دی

?How many times do I have to tell you

چند بار من باید بهت بگم ؟

Even when you’re crying you’re beautiful too

که حتی وقتی که گریه هم می کنی زیبایی

The world is beating you down , I’m around through every mood

دنیا داره تو رو به زمین می زنه ، (ولی) من در هر مود (حس و حال) تو کنارتم

You’re my downfall , you’re my muse

تو سقوط منی ، تو منبع الهامم (فروز) هستی

My worst distraction , my rhythm and blues

بدترین حواس پرتی من ، ریتم و ساز (ریتم و بلوز یه نوع سبک موسیقی نیز است) منی

I can’t stop singing , it’s ringing, in my head for you

من نمی تونم دست از خوندن بردارم ، سرم داره سوت می کشه برای تو

My head’s under water

سرم زیر آبه

But I’m breathing fine

ولی راحت نفس می کشم

You’re crazy and I’m out of my mind

تو دیوونه ای و من عقلمو از دست دادم

Cause all of me

چون تمام وجودم

Loves all of you

عاشق تمام توست

Love your curves and all your edges

عاشق چین و قوس ها و تمام گوشه کنار هایت

All your perfect imperfections

عاشق تمام عیب های بی نقص تو

Give your all to me

تمام وجودت رو به من بده

I’ll give my all to you

من هم تمام وجودمو تقدیمت می کنم

You’re my end and my beginning

تو شروع و پایان منی

Even when I lose I’m winning

من (زمانی که با توام) حتی وقتی می بازم هم برنده ام

Cause I give you all of me

چون من تمام وجودمو تقدیمت می کنم

And you give me all of you

و تو هم تمام وجودتو به من می دی

john-legend-2

Cards on the table , we’re both showing hearts

کارت هایمان بر روی میز است ، هر دوی ما دل (قلب) در دستمونه و نشون می دیم

Risking it all , though it’s hard

بر همه چیز ریسک می کنیم ، با اینکه سخته

Cause all of me

چون تمام وجودم

Loves all of you

عاشق تمام توست

Love your curves and all your edges

عاشق چین و قوس ها و تمام گوشه کنار هایت

All your perfect imperfections

عاشق تمام عیب های بی نقص تو

Give your all to me

تمام وجودت رو به من بده

I’ll give my all to you

من هم تمام وجودمو تقدیمت می کنم

مطلب مرتبط:

ترجمه آهنگ So Beautiful از کریس دی برگ (Chris de Burgh)

You’re my end and my beginning

تو شروع و پایان منی

Even when I lose I’m winning

من (زمانی که با توام) حتی وقتی می بازم هم برنده ام

Cause I give you all of me

چون من تمام وجودمو تقدیمت می کنم

And you give me all of you

و تو هم تمام وجودتو به من می دی

I give you all of me

من تمام وجودمو بهت تقدیم می کنم

And you give me all of you , all

و تو تمام وجودتو بهم می دی ، تمامشو

john-legend-1

مطلب مرتبط:

متن و ترجمه آهنگ Beautiful Day از U2

متن و ترجمه آهنگ Comfortably numb از Pink Floyd

متن و ترجمه آهنگ Echoes از Pink Floyd

متن و ترجمه آهنگ Distant Satellites از Anathema

 

برچسب ها:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
*

هفتستان در اینستاگرام

Instagram has returned invalid data.

هفتستان را فالو کنید